Kỷ niệm hai năm ngày Quốc hội thông qua luật chuyển giới

Ngày 24/11 Quốc hội VN chính thức thông qua Luật chuyển giớiSáng ngày 24/11/2015, Quốc hội đã thông qua quyền chuyển đối giới tính. Cụ thể, điều 37 - Chuyển đổi giới tính của Bộ luật Dân sự mới quy định: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan''

Tuy Quốc hội đã thông qua quyền chuyển đổi giới tính, song các vấn đề liên quan đến LGBT (Đồng tính, Song tính và Chuyển giới) cho đến giờ vẫn còn là một vấn đề khá nhạy cảm ở Việt Nam. Tuy nhiên phần lớn ý kiến cho rằng việc thừa nhận quyền của người đồng tính hay chuyển giới là một bước tiến lớn và thể hiện một xã hội văn minh và phát triển. Vậy cụ thể luật chuyển giới là như thế nào? Người chuyển giới sẽ được hưởng những quyền lợi gì từ luật này?

Được chuyển đổi giới tính

Theo anh Lương Thế Huy, Bộ luật Dân sự mới có hai điều riêng biệt: Xác định lại giới tính (Điều 36) và Chuyển đổi giới tính (Điều 37). Xác định lại giới tính áp dụng với người sinh ra không rõ ràng là nam hay nữ, còn chuyển đổi giới tính áp dụng với những ai có nhu cầu thay đổi giới tính bẩm sinh của mình. Như vậy, về cơ bản thì những ai có nhu cầu đều có thể thực hiện chuyển đổi giới tính.

Được phép phẫu thuật tại Việt Nam

Việc phẫu thuật chuyển giới trước giờ vẫn bị cấm tại Việt Nam, nên người chuyển giới nếu muốn phẫu thuật thì phải sang các nước khác. Với quy định mới, “việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật” có nghĩa là công dân có quyền chuyển đổi giới tính tại Việt Nam.

Được phép thay đổi giới tính trên giấy tờ

Trước đây, cho dù đã phẫu thuật chuyển giới ở nước ngoài, thì bạn cũng không thể thay đổi giới tính trên giấy tờ. Với quy định mới, “cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch” có nghĩa là sau khi phẫu thuật, người chuyển giới có thể đăng ký thay đổi tên gọi, giới tính.

Được phép kết hôn với người yêu mà trên giấy tờ bây giờ là người khác giới

Hiện tại, vì không thể thay đổi giới tính trên giấy tờ mà người chuyển giới và người yêu của họ thường sẽ được pháp luật coi là hai người cùng giới tính, do vậy không thể kết hôn với nhau. Với quy định mới, “Cá nhân đã chuyển đổi giới tính […] có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi”, nghĩa là họ sẽ có các quyền, nghĩa vụ theo đúng như giới tính mới, bao gồm quyền kết hôn với người khác giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những quyền lợi nêu bên trên, luật vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Chỉ áp dụng với những ai đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính

Đây có lẽ là hạn chế lớn nhất của điều luật này. Luật chỉ áp dụng với những người đã phẫu thuật chuyển đối giới tính. Điều này lại hơi đi ngược lại xu hướng trên thế giới là áp dụng không phụ thuộc vào việc đã phẫu thuật hay chưa.

Không được phép kết hôn đồng giới

Năm 2014, Việt Nam đã thông qua Luật HN và GĐ mới, theo đó thì hôn nhân đồng giới không còn bất hợp pháp, tuy nhiên chưa được công nhận một cách chính thức. Điều này hạn chế rất nhiều quyền lợi của nhóm người thuộc cộng đồng LGBT.

Luật pháp thay đổi, nhận thức cũng cần thay đổi

Chỉ thay đổi luật pháp thôi là chưa đủ, không chỉ riêng những thành viên thuộc cộng đồng LGBT mà bản thân mỗi chúng ta đều nên có những nhận thức tích cực và cởi mở hơn với vấn đề này.

 

SuanXuân

 

Back toTop