Nâng cao chất lượng dân số vùng cao

Các tỉnh miền núi là những khu vực có nhiều khó khăn về nhưng lại là nơi cư trú của hơn 30 dân tộc. Việc nâng cao chất lượng dân số được xác định là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những công tác cần thúc đẩy chính là tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu tiên, cần nhanh chóng xóa bỏ các quan niệm, hủ tục lạc lậu, thích sinh con trai,trọng nam khinh nữ, sinh nhiều con của đồng bào dân tộc thiểu số. Để như vậy cần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật, của Đảng, Nhà nước cùng đó tuyên truyền phương pháp, kế hoạch hóa gia đình đến từng hộ dân. Phổ biến chính sách các gia đình sinh đẻ có kế hoạch “nên sinh đủ hai con” thay vì quan niệm sinh nhiều con như trước. Nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, cơ bản đáp ứng nhu cầu thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân.

Nên khuyến khích người dân vùng cao duy trì mức sinh hợp lý, tiếp tục giảm sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, khống chế tốc độ gia tăng chênh lệch giới tính khi sinh. Các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh nên được triển khai lồng ghép thông qua các chiến dịch truyền thông, các cuộc họp tại xã, thôn, bản đến các đối tượng là người sắp kết hôn, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, người có uy tín trong cộng đồng và đặc biệt chú trọng đến đối tượng cặp vợ chồng đã có một hoặc hai con gái. 

Đặc biệt cần thay đổi nhận thức của đồng bào để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các chính sách, kế hoạch truyền thông phải phối hợp với các trường học tổ chức nhiều buổi nói chuyện, tuyên truyền cho học sinh hiểu về những ảnh hưởng khi anh, chị em trong gia đình lấy nhau; những hệ lụy từ hôn nhân nhân cận huyết thống và tảo hôn. Cùng với đó, là sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng tác động tới từng hộ dân.

Để cải thiện chất lượng dân số về thể chất và tinh thần. Nhà nước cần  đẩy mạnh hơn nữa các chính sách xóa đói giảm nghèo nhanh chóng. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa các dân tộc vùng cao giúp cải thiện đòi sống nhân dân, nâng cao dân trí.

Khánh Linh TH

Back toTop