Phú Thọ - Tập huấn Các đề án nâng cao chất lương dân số 2017

Từ ngày 6/11/2017 đến ngày 22/11/2017 Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ năng truyền thông các Đề án nâng cao chất lượng dân số cho 280 cộng tác viên hiện đang phụ trách các địa bàn có mức sinh cao, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao, địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vùng công giáo của 13 huyện thành thị.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân-  Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Qua khóa tập huấn các Giảng viên của Chi cục Dân số - KHHGĐ đã cung cấp thông tin về các Đề án nâng cao chất lượng dân số và những kiến thức cơ bản về truyền thông vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi trong lĩnh vực SKSS/KHHGĐ; các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng... các học viên tham ra thảo luận sôi nổi, đóng vai các tình huống tuyên truyền do ban tổ chức đề ra.

Ông Nguyễn Hồng Quân – Trưởng phòng TT-GD  truyền đạt với học viên tại lớp tập huấn kỹ năng truyền thông các Đề án nâng cao chất lượng dân số

Sau lớp tập huấn các học viên đã tiếp thu được nhưng thông tin cơ bản, các mục tiêu, chỉ tiêu triển khai các Đề án nâng cao chất lượng dân số; các kiến thức cơ bản về dân số/SKSS/ KHHGĐ; truyền thông vận động; truyền thông chuyển đổi hành vi trong lĩnh vực SKSS/KHHGĐ; các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về vận dụng vào tuyên truyền cho người dân tại địa phương mình thực hiện tốt chính sách dân số /SKSS/KHHGĐ; các hoạt động của Đề án nâng cao chất lượng dân số tại cộng đồng như: Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Đề án tăng cường cung cấp dịch vụ dân số -KHHGĐ cho vị thành niên thanh niên…từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn các cơ sở nói riêng và của tỉnh Phú Thọ nói chung.

Hồng Quân - Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ

Back toTop