[HỌP BÁO] Hình ảnh họp báo Hội thảo

Chủ trì họp báo Hội thảo, lần lượt từ trái qua phải gồm có: ông Nguyễn Văn Tân (Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ), ông Phạm Lê Tuấn (Thứ trưởng Bộ Y tế), Bà Astrid Bant (Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam), bà Britta Monika Baer (Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương)

 

Toàn cảnh buổi họp báo

 

Ông Nguyễn Văn Tân trình bày thông cáo báo chí

 

Ông Nguyễn Văn Tân trình bày thông cáo báo chí

 

Các phóng viên đặt câu hỏi

 

Bà Britta Minka Baer trả lời phỏng viên

 

Bà Britta Minka Baer trả lời phỏng viên

 

Bà Astrid Bant trả lời phóng viên

 

Bà Astrid Bant trả lời phóng viên

 

Các phóng viên đặt câu hỏi

 

Bà Britta Minka Baer trả lời phỏng viên

 

Bà Astrid Bant trả lời phóng viên

 

Back toTop