Tổng cục DS-KHHGĐ ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục DS-KHHGĐ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được tổ chức vào ngày 18/1/2017 tại Hà Nội.

Lễ ký kết nhằm tăng cường truyền thông về dân số và phát triển thông qua hệ thống bưu điện trên toàn quốc; tăng cường cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của hệ thống bưu điện quốc gia tới các đơn vị trực thuộc của Tổng cục, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố trong việc sử dụng các dịch vụ của Bưu điện Việt Nam.

Qua sự hợp tác này, Tổng cục DS-KHHGĐ tạo điều kiện để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham dự các chương trình, hoạt động tuyên truyền, truyền thông và các hoạt động trọng điểm trong và ngoài nước. Đồng thời cũng khuyến khích và hỗ trợ các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam...

Về phía Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dân số và phát triển thông qua các sản phẩm của Bưu điện Việt Nam như tem, bưu thiếp, phong bì, lịch và các kênh truyền thông khác; Hỗ trợ giảm 50% giá các chương trình tuyên truyền cho Tổng cục, Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc qua các kênh truyền thông của Bưu điện Việt Nam..

Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020. Sau thời điểm đó, hai bên sẽ tổng kết, đánh giá kết quả và xem xét, đề xuất nội dung hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

Back toTop