Tổng kết cuộc thi ảnh "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi"" trên mạng năm 2017

Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi"

Thực hiện kế hoạch số 52/KH-TCDS ngày 26/9/2017 về việc tổ chức cuộc thi ảnh "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" trên mạng năm 2017. Sau một tháng triển khai, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" trên mạng năm 2017.

Thời gian: Bắt đầu từ 16h00 ngày 08/11/2017 (thứ 4)
Địa điểm: Tổng cục Dân só - Kế hoạch hóa gia đình ngõ số 8 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Lễ tổng kết và trao giải được truyền hình trực tuyến trên Fanpage "Hạnh phúc Gia đình" 

Back toTop