Đến năm 2050: 2/3 người cao tuổi trên Thế giới sống ở Đông Á - Thái bình dương

Ngày càng nhiều quốc gia ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương phải đối mặt với già hóa dân số nhanh. Đến năm 2050, sẽ có gần 1,3 tỷ người trên 60 tuổi sống ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, tương đương với 2/3 số người cao tuổi trên toàn thế giới.

Điều này sẽ tác động lớn đến sự phát triển bền vững của các nền kinh tế đã, đang và sẽ phải đối mặt với việc giảm sút đáng kể dân số trong độ tuổi lao động và gia tăng số người cao tuổi phụ thuộc. Đánh giá về thực trạng già hóa dân số, dự báo xu hướng cũng như tìm hiểu các tác động của già hóa dân số đối với sự phát triển của kinh tế-xã hội  để từ đó hoạch định ra một tầm nhìn chiến lược phù hợp với sự chuyển đổi nhân khẩu học lớn lao này là một trong những ưu tiên hàng đầu của các nền kinh tế APEC.

Chính vì lẽ đó, Hội thảo Quốc tế thích ứng với già hóa dân số được tổ chức với những mục tiêu chính:

1. Tổng quan về vấn đề già hóa dân số của Diễn đàn các nền kinh tế Châu Á – Thái bình dương – APEC (bao gồm thực trạng, xu hướng và những tác động của vấn đề đối với kinh tế xã hội)

2. Chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với vấn đề già hóa dân số của các nền kinh tế thành viên APEC.

3. Khuyến nghị chính sách với lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên về thích ứng với già hóa dân số, trong đó có khuyến nghị về vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh điều kiện mỗi nền kinh tế thành viên đối với Mô hình phát huy, chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

Các thông tin và hoạt động của Hội thảo sẽ được cập nhật liên lục và đăng tải trên website www.cpcs.vn và Fanpage “Hạnh phúc Gia đình”. Kính mời ời quý vị và các bạn theo dõi và đón xem.

Back toTop