TT NameFile Download TypeFile
1 Thông tư Liên tịch Quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục số 25/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 04/9/2013
2 Thông tư Liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số của Bộ Y tế - Bộ Nội Vụ ngày 15/4/2016
3 Thông tư liên tịch Quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữa thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số ngày 15/4/2016
4 Thông tư Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm Y tế x,ã phường, thị trấn số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015
5 Thông tư Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014
6 Thông tư Hướng dẫn đăng kí khám bệnh, chữa bênh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014
7 thông tư của Bộ Y tế Ban hành và hướng dẫn thực hiện thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014
8 Thông tư Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức số 19/2014/TT-BNV ngày 04/12/2014
9 Thông tư Bộ Y tế Quy định điều kiện hoạt động trên môi trường mạng số 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014
Back toTop