Kon Tum: Những thành công bước đầu về chính sách ở vùng dân tộc thiểu số

Một trong những điểm sáng về việc thực hiện thành công bước đầu về chính sách dân số đối với đồng bao dân tộc thiểu số chính là huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum). Đây là huyện đầu tiên tại tỉnh Kon Tum đã kịp thời triển khai chính sách dân số ở vùng dân tộc thiểu số đến với từng hộ gia đình.

Triển khai thực hiện Nghị định 39 theo quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, huyện Tu Mơ Rông ( Kon Tum) đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về tình hình dân số, kế hoạch hóa gia đình để người dân, nhất là chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu rõ về Nghị định 39. Đây được xem là một trong những bước triển khai thành công ban đầu về công tác dân số. Từ đó, nhiều chị em tự nguyện đăng ký làm hồ sơ để được hưởng tiền hỗ trợ theo đúng quy đình. Đồng thời, những vận động ban đầu này cũng sẽ giúp nâng cao ý thức thực hiện sinh đẻ có kế hoạch cho chị em phụ nữ là người dân tộc thiểu số.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã có hơn 100 phụ nữ được chi trả hỗ trợ theo Nghị định 39. Với đặc thù của huyện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao lại chưa thực sự phát triển về kinh tế. Khi triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 39 được xem là có tác động tích cực trong việc giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình ở huyện.

Việc nhận tiền hỗ trợ từ Nghị định 39 sẽ giúp chị em có ý thức hơn trong việc thực hiện các biện pháp tránh thai hiệu quả để không sinh con thứ 3. Đồng thời, đây cũng là biện pháp tốt nhất để có thể giảm hẳn đi tình trạng sinh để không kế hoạch. Huyện Tu Mơ Rông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoạch, kế hoạch hóa gia đình. Bước đâu thực hiện cho thấy, rất nhiều chị em đã tự nguyện đăng kí và kí cam kết góp phần thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch hóa gia đình ở huyện Tu Mơ Rông.

Các thông kê cho thấy, đến nay trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã có hơn 100 chị em phụ nữ thực hiện và làm theo cam kết đã kí trước đó. Với đặc thù là huyện nông nghiệp đặc biệt khó khăn, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở đông bào dân tộc thiểu số còn cao, tin tưởng rằng với việc thực hiện nghiêm túc Nghị định 39 sẽ giúp chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tại địa phương này sẽ có nhiều khởi sắc trong thời gian tới. Huyện Tu Mơ Rông cũng được đánh giá là một trong những huyện tiêu biểu về công tác dân số của tỉnh Kon Tum trong năm nay.

 

 

Back toTop