Chính phủ chưa có chủ trương tăng mệnh giá bảo hiểm từ nay đến năm 2020

Phó Thủ tương Vương Đình Huệ cho biết: “Cần có cơ chế kiểm soát hiện tượng lạm dụng, lợi dụng kỹ thuật cao, thuốc biệt dược, kiểm soát đấu thầu thuốc, thiết bị y tế”.

Cụ thể, vào chiều ngày 9/4 Phó Thủ tướng Vương Đình Huê có buổi làm việc trực tếp với Bộ Y tế về việc sử đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế, sửa đổi Thông tư liên tịch số 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính định về giá dịch vụ y tế, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế giai đoạn 2018-2020, công tác tổ chức đấu thầu, đàm phán giá thuốc và đấu thầu thiết bị y tế.

Đây được xem là nội dung then chốt mà Phó thủ tương Vương Đình Huệ đặt ra cho bộ Y tế trong buổi làm việc của Ban chỉ đạo Giá gần đây nhằm các mục tiêu kéo giảm chi phí khám chữa bệnh. Từ đó giúp tăng năng lực và khả năng chi trả của Quỹ bảo hiểm Y tế và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Việt Nam.

Trong buổi họp, Phó thủ tướng cho rằng, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong ban ngành quy định về bảo hiểm y tế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các bộ trong quản lý giá dịch vụ khám chữa bệnh trong thời gian qua.

Song Phó thủ tướng cho rằng, Nghị định số 105 liên quan đến thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ cấu Quỹ bảo hiểm y tế, điều chỉnh mệnh giá bảo hiểm y tế, thực hiện các quy định về Luật Bảo hiểm y tế còn chữa được sửa đổi kịp thời theo yêu cầu của Chính phủ.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Đến tháng 7 này là 2 năm mà Bộ Y tế chưa trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định này là chưa được khi mà lộ trình thực hiện xã hội hoá dịch vụ công phụ thuộc rất nhiều vào việc sửa đổi Nghị định này”.

Theo thông tin Văn phòng Chính phủ, vào đầu tháng 4/2018 Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã nhóm họp với các Bộ Tư pháp, Tài chính để thống nhất việc sửa đổi Nghị định số 105 và đi tới thống nhất 7 nội dung, trong đó có các nội dung như:

Không quy định người lao động là người nước ngoài phải bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, thống nhất ngân sách chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ từ khi sinh ra tới đủ 72 tháng.

Về mức hưởng bảo hiểm y tế khi người bệnh khám chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được chuyển lên tuyến trên được xác định là không đúng tuyến thì được thanh toán theo mức khám, chữa bệnh không đúng tuyến.

Theo các bộ, Nghị định sửa đổi Nghị định số 105 phải quy định rõ nội dung này để người bệnh có ý thức hơn trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tuyến cơ sở, thúc đẩy tuyến cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

Song vẫn còn 4 nội dung mà các bộ chưa thống nhất trong việc sửa đổi Nghị định 105 về hợp đồng khám, chữa bệnh giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, về thanh toán trong một số trường hợp cụ thể và mức hưởng bảo hiểm y tế và điều kiện giám định viêm bảo hiểm y tế.

Đồng tình với các ý kiến thống nhất và một số kiến nghị của các bộ, ngành trong hoàn thiện, khắc phục các khác biệt khi sửa đổi Nghị định 105, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ vào giữa tháng 4/2018.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế (bước 2 - tính lương vào giá) thời gian qua là hợp lý, bảo đảm kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế và góp phần đổi mới cơ chế hoạt động các cơ sở khám chữa bệnh.

Việc điều chỉnh lại giá dịch vụ y tế phải bảo đảm tương xứng, cân đối giữa mức đóng bảo hiểm y tế và phạm vi, quyền lợi được hưởng do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Tuân thủ nguyên tắc đóng - hưởng khi mà từ nay tới năm 2020 Chính phủ chưa có chủ trương tăng mệnh giá bảo hiểm y tế.

Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, cơ quan: Y tế, Tài chính, bảo hiểm y tế Việt Nam tiếp tục rà soát, cắt giảm những chi phí không cần thiết trên cơ sở tính toán khoa học giữa mức đóng bảo hiểm y tế với quyền lợi, phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế và tỉ lệ đồng chi trả khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, các cơ quan cần có cơ chế kiểm soát hiện tượng lạm dụng, lợi dụng kỹ thuật cao, thuốc biệt dược; kiểm soát tốt đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, tăng cường y tế dự phòng.

Back toTop