Hà Nội - hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số 2017.

Sở Y tế Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày dân số

Việt Nam 26-12.

Các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam gắn liền với tổ chức, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình Dân số - KHHGĐ, tổng kết công tác năm và triển khai kế hoạch năm 2018.

Theo đó, tại Hà Nội sẽ diễn ra các sự kiện như sau:

* Cấp thành phố:

- Hội thảo triển khai hoạt động cao điểm, trọng điểm các sự kiện năm 2017

- Phối hợp với Tổng cục dân số -KHHGĐ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số bao gồm: Lễ ra quân cổ động, Lễ phát động tại Cung triển lãm Kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, số 01 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Tổ chức hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ lồng ghép tại Lễ phát động Tại sảnh lớn/phòng trưng bày Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng Quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

- Hoạt động 3: Căng treo banner trên các trục đường chính

* Cấp quận, huyện, thị xã

- Các quận/huyện/thị xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam hoặc tổ chức các tụ điểm tuyên truyền, văn hóa văn nghệ có hệ thống băngzon tuyên truyền ở các trục đường chính.

- Nhân Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26-12) bổ sung tài liệu tuyên truyền, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa hệ thống panô, áp phích trên địa bàn.

- Chỉ đạo cấp xã/phường/thị trấn tổ chức kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam, nói chuyện chuyên đề cho các nhóm đối tượng: Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, thanh niên và vị thành niên, nam giới, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng; Kẻ vẽ băngrôn, khẩu hiệu tuyên truyền; Đưa các thông tin, các thông điệp tuyên truyền về Dân số-KHHGĐ trên hệ thống loa truyền thanh phường, xã;

- Tổ chức lễ phát động, lễ mít tinh kỷ niệm và sự kiện truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số, Ngày dân số Việt Nam gắn với tổng kết chiến dịch đợt II, tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2017, các hoạt động tổng kết đánh giá chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và triển khai kế hoạch công tác DS-KHHGĐ năm 2018.

Sở Y tế Hà Nội giao cho Chi cục Dân số-KHHGĐ Xây dựng kế hoạch, công văn hướng dẫn các đơn vị tham gia hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam năm 2017. Thành lập Ban tổ chức, chủ trì phối hợp với các đơn vị được lựa chọn hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện. Phối hợp với Đài PTTH Hà Nội, các cơ quan báo chí TW, Hà Nội, Sở Thông tin truyền thông trong các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tham mưu đề xuất với Sở Y tế, UBND TP những vấn đề có liên quan.

Các ban, ngành đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Tháng hành động quốc gia về dân số, Ngày dân số Việt Nam dưới nhiều hình thức: Tổ chức tụ điểm tuyên truyền, cổ động nhân hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26-12, tổ chức các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề về DS-KHHGĐ cho cán bộ công nhân viên và người lao động. Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chương trình phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên các báo Trung ương và Hà Nội theo chuyên đề.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các hoạt động kỷ niệm và hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 26-12 và Tháng hành động quốc gia về dân số phải đảm bảo nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu tuyên truyền phải được triển khai đồng bộ, thống nhất; tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực hiện tiết kiệm nhưng phải đạt hiệu quả tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ.

Theo Baomoi.com

Back toTop