Hội thảo xây dựng đề cương đề án xã hội hóa dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh

Sáng ngày 16/7/2018, Tại Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã diễn ra Hội thảo xây dựng đề cương đề án xã hội hóa dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Sau đây là một số hình ảnh tại hội thảo.

 

 

 

 

 

 

 

Back toTop