Lễ ký kết hỗ trợ và triển khai cung cấp dịch vụ tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh tại Việt Nam

Sáng ngày 22/12/2017, tại Trụ sở Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa công ty TNHH Biogeno Hàn Quốc và Tổng cục Dân số -KHHGĐ về việc hỗ trợ và triển khai cung cấp dịch vụ tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh tại Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết.


 

Back toTop