TÀI LIỆU - Hội nghị Triển khai nội dung công tác dân số trong tình hình mới và năm 2018

Hội nghị Triển khai nội dung công tác dân số trong tình hình mới và năm 2018 diễn ra trong hai ngày 30 và 31-01-2018 tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị Lãnh đạo Tổng cục dân số trình bày báo cáo Tổng kết công tác dân số năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018. Dưới đây là một số tài liệu của hội nghị Triển khai nội dung công tác dân số trong tình hình mới và năm 2018 của lãnh đạo Tổng cục dân số- KHHGD.

STT

Nội dung

Người thực hiện

1

Một số nội dung công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết số 21-NQ/TW)

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách

2

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ21 (Nghị quyết số 137/NQ-CP)

Ông Võ Thành Đông - Phó Tổng cục trưởng 

3

Báo cáo Tổng kết công tác dân số năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng

4

Hướng dẫn Kế hoạch năm 2018 công tác dân số và Chương trình 1125 (dân số)

Ông Đặng Văn Nghị - Vụ trưởng Vụ KHTC

5

Hướng dẫn một số nội dung, mức chi Chương trình 1125 (dân số)

Ông Đinh Thái Hà Phó - Vụ trưởng Vụ KHTC

6

Định hướng cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới và năm 2018

Bà Đặng Quỳnh Thư - Vụ trưởng Vụ QMDS

7

Định hướng cung cấp dịch vụ cơ cấu, chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong thời gian tới và năm 2018

Ông Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ CCCL

8

Những vấn đề trọng tâm của công tác truyền thông trong thời gian tới và năm 2018

Ông Đinh Huy Dương - Vụ trưởng Vụ TTGD

9

Định hướng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới và năm 2018

Ông Lương Thế Khanh - Vụ trưởng Vụ TCCB

Back toTop