Tập huấn Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho VTN/TN" giai đoạn 2016 - 2020

VTN/TN là nhóm đối tượng có nhiều thay đổi về tâm lý, sinh lý, hành vi, đòi hỏi gia đình, xã hội cần có sự quan tâm đặc biệt. Đề án "Tăng cường Tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho VTN/TN giai đoạn 2016-2020" được Bộ Y tế phê duyệt ngày 15/3/2017 với mục tiêu nâng cao kiến thức, thái độ và kỹ năng thực hành của VTN/TN về DS-KHHGĐ, đáp ứng nhu cầu kế hoạch hoá gia đình của vtn/tn, góp phần giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số.

Chương trình tập huấn xây dựng kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường Tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho VTN/TN giai đoạn 2016-2020" cho 31 chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, thành phố phía Bắc do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 tại thành phố Thái Bình. Chương trình tập huấn do ông Võ Thành Đông - Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ chủ trì.

Điểm nổi bật trong Đề án nằm ở các hoạt động truyền thông chuyên biệt cho đối tượng VTN/TN. Xây dựng điểm cung cấp dịch vụ thân thiện kiểu mới với VTN/TN như: góc thân thiện, điểm dịch vụ thân thiện, phòng khám thân thiện,... Bên cạnh đó còn tổ chức còn tổ chức các hoạt động truyền thông cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng thực hành về DS-KHHGĐ của VTN/TN cho các bậc làm cha mẹ, ông bà trong gia đình để họ ủng hộ, hướng dẫn, giáo dục con em mình.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp, Đề án còn tăng cường sử dụng công nghê thông tin hiện đại phù hợp với xu hướng của giới trẻ như xây dựng các nội dung, hoạt động truyền thông phù hợp và thu hút trên các kênh mạng xã hội.

CPCS

Back toTop