THÔNG BÁO: KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017

Căn cứ báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 của Tổng cục Dân số - Ké hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Tổng cục DS-KHHGĐ thông báo tới toàn thể thí sinh đăng ký thi công chức vào Tổng cục DS-KHHGĐ kết quả thi tuyển công chức (danh sách gửi kèm theo)
Tổng cục DS-KHHGĐ thông báo để toàn thể thí sinh được biết. Mọi thắc mắc về kết quả thi tuyển xin liên hệ với thường trực Hội đồng (Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, HN) bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 16/5/2018 (ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển)

 

Back toTop