THÔNG BÁO SỐ 2: Nội dung thi tuyển công chức vào làm việc tại cơ quan Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Hội đồng thi tuyển công chức đã họp, thống nhất và thông báo đến toàn thể thí sinh đăng ký thi tuyển công chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nội dung thông báo số 2, hình thức và thời gian thi tuyển như sau:

1. Nội dung thông báo số 2 (Tải tại đây)

2. Danh sách thi tuyển công chức (Tải tại đây)

3. Giới thiệu tài liệu ôn thi

Stt Nội dung tài liệu Tải về 
1 Tài liệu Dân số học Tải về
2 Tài liệu Dân số và Phát triển Tải về
3 Tài liệu Quản lý nhà nước DS-KHHGDD - 2 tháng Tải về
4 Chiến lược DS-SKSS2011-2020 Tải về
5 Luật Lao động số 10 -2012-QH13 Tải về
6 Luật Lưu trữ số 01 - 2011 - QH13 Tải về
7 Nghị định 09_2010 - ND - CP về Văn thư Tải về
8 Nghị định 20 -2010 - ND - CP( hướng dẫn pháp lệnh CP) Tải về
9 Nghị định 104 - 2013 - ND - CP Tải về
10 Nghị định 110 - 2004 - ND - CP về Văn thư Tải về
11 Nghị quyết số 21.NQ.TW Tải về
12 Nghị quyết số 30c - NQCP Tải về
13 Quyết định 900 - QB Tải về
14 Quyết định 25 - QD - BYT (về khám sức khỏe...) Tải về
15 Quyết định 573- QD- BYT( về quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh) Tải về 
16 Quyết định 714 - QD - BYT( quy định tiêu chuẩn kỹ thuật PTTT) Tải về
17 Quyết định 4128 - QD - BYT (hướng dẫn DV CSSKSS) Tải về
18 Quyết định 7618 ( về chăm sóc người cao tuổi) Tải về
19 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 (Quy định chi tiết Pháp lệnh Dân số) Tải về

 

Back toTop