TT NameFile Download TypeFile
1 Công văn phối hợp tổ chức cuộc thi Ảnh hệ thống Chi cục DS-KHHGĐ
2 Công văn phối hợp tổ chức cuộc thi Ảnh trên mạng năm 2017
3 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi Ảnh "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" trên mạng năm 2017
4 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ảnh "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi" trên mạng năm 2017
5 Công văn phối hợp khảo sát ý kiến người dân về Mô hình gia đình Việt Nam lý tưởng trên mạng
6 Công văn hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7/2017
7 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm công tác Dân số; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016 số 474/TCDS-TTGD
8 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2011 - 2015 nhân kỷ niệm 55 năm truyền thống công tác DS-KHHGĐ, tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2016
9 Công văn Hướng dẫn các hoạt động truyền thông về "Giảm thiếu mất cân bằng giới tính khi sinh" năm 2016
10 Công văn tuyên truyền, phối hợp phát động tham gia Cuộc thi Kê chuyện bằng hình ảnh "Con gái thật tuyệt" trên mạng năm 2016
11 Công văn Phối hợp tổ chức Cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh trên mạng năm 2016
12 Biểu mẫu đăng ký cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh "Con gái thật tuyệt" trên mạng năm 2016
13 Thể lệ Cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh “Con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2016
14 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh "Con gái thật tuyệt" trên mạng năm 2016
15 Quyết định về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị, hàng hóa phục vụ kho dữ liệu điện tử Trung ương và địa phương trong hoạt động Dân số và Kế hoạch hóa gia đình năm 2016
16 Định hướng kế hoạch về Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2016
17 Công văn Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7/2016
18 Quyết định Ban hành bảng điểm đánh giá công tác DS-KHHGĐ năm 2015 ngày 05/5/2015
19 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử Tổng cục DS-KHHGĐ số 428/QĐ-TCDS ngày 26/12/2014
20 Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về Thành lập ban biên tập và Tổ thư ký Trang thông tin điện tử Tổng cục DS-KHHGĐ sô 341/QĐ-TDCS ngày 25/11/2014
21 Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2015 số 259/TCDS-TTGD ngày 25/5/2015
22 Hướng dẫn Thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về DS-KHHGĐ năm 2015 số 95/TCDS-TTGD ngày 11/3/2015
23 Hướng dẫn Thực hiện chiến dịch năm 2015 ngày 11/3/2015
24 Phương án Phân bổ kinh phí CTMTQG Dân số và Kế hoạch hóa gia đình số 122/TCDS-KHTC ngày 20/3/2015
25 Thông báo Phân công Lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phục trách các tỉnh, thành phố năm 2015
26 Quyết định Phê duyệt chương trình công tác năm 2015 số 17/QĐ-TCDS ngày 10/02/2015
27 Công văn tuyên truyền và phát động cuộc thi kể chuyện bằng ảnh trên mạng xã hội số 613/QĐ-TCDS ngày 28/9/2015
Back toTop