Ảnh Hội thảo Già hóa Năng động, Sáng tạo và Ứng dụng Kỹ thuật số trong Chăm sóc Người cao tuổi ASEAN

Thứ sáu, ngày 19/11/2021 02:37 PM (GMT+7)

Hội thảo diễn ra trong ngày 19/11/2021 tại Hà Nội

z2947716191611_d9968780842a15623778d320a4f3fd38
QKA_0983
QKA_0991
QKA_0999
QKA_1007
QKA_1011 - Copy
QKA_1242
QKA_1013 - Copy
QKA_1025 - Copy
QKA_1029 - Copy
QKA_1051 - Copy
QKA_1059 - Copy
QKA_1081
QKA_1086
QKA_1127
QKA_1162
QKA_1197
z2949140455182_11b24d8416e2043f4e91542e1f6aa7d4
QKA_1225
QKA_1240

Cùng chuyên mục