BS. Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế

Thứ sáu, ngày 12/11/2021 08:20 PM (GMT+7)

a Trường

Bác sỹ Nguyễn Xuân Trường hiện là Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế. Ông nhận bằng Bác sỹ y khoa tại Đại học Y Thái Bình, cử nhân Chính trị (Cao cấp lý luận chính trị) tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Trường hiện là thành viên Hội đồng Khoa học của Tổng cục Dân số-KHHGĐ. Ông Trường có gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực y tế, dân số trong đó có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến thích ứng với già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ông tham gia xây dựng nhiều chính sách, chương trình, đề án, sáng kiến về già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Cùng chuyên mục