Mr. Ryosuke Ogata, Tổng Giám đốc Văn phòng đại diện, Viện Nghiên cứu Mitsubishi, Nhật Bản, Hà Nội

Thứ sáu, ngày 12/11/2021 08:27 PM (GMT+7)

Mr Ogata

Ông Ryosuke Ogata, quốc tịch Nhật Bản, là tư vấn chính của Viện Nghiên cứu Mitsubishi chuyên về chiến lược quản lý và thúc đẩy mở rộng kinh doanh nước ngoài hơn 10 năm qua. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật trên thị trường toàn cầu; phân tích ngành; xây dựng chiến lược và hỗ trợ nghiên cứu và triển khai với các công ty địa phương.

Từ năm 2016, ông đã làm việc 2,5 năm với một công ty đầu tư có trụ sở tại Việt Nam, phụ trách phát triển kinh doanh về Chăm sóc sức khỏe, bán lẻ và chuyển đổi số.

Từ 4/2021, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, Văn phòng đại diện, Viện Nghiên cứu Mitsubishi, Nhật Bản, Hà Nội. Ông nhận bằng ThS về Nghiên cứu Quốc tế, Đại học Tổng hợp Tokyo năm 2011.

Cùng chuyên mục