Ông Eduardo Klien, Văn phòng Đại diện Tổ chức Trợ giúp Người cao tuổi Quốc tế khu vực Châu Á-Thái bình dương

Thứ sáu, ngày 12/11/2021 08:16 PM (GMT+7)

Mr. Klien

Ông Eduardo Klien từng là giảng viên kinh tế quốc tế tại Trường đại học tổng hợp Mexico và ông làm nghiên cứu viên tại Trung tâm Phát triển Quốc tế (QEH) tại Đại học tổng hợp Oxford. Năm 2007, ông làm nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu Già hóa Oxford, Đại học tổng hợp Oxford. Ông đảm nhận các vai trò chính trong nghiên cứu về lịch sử kinh tế, các tổ chức và phát triển địa phương ở Mỹ Latinh. Trong những năm sau này, ông tập trung vào những hàm ý kinh tế và xã hội của già hóa ở châu Á.

Ông Klein là người có vai trò chính tại các tổ chức quốc tế ở châu Á, Mỹ Latin và châu Phi. Trong 20 năm qua, ông tham gia lãnh đạo, quản lý tại Lào, Việt Nam và khu vực. Là Giám đốc HelpAge International khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông giám sát các chương trình và điều phối trong khu vực. Ông thúc đầy sự thích ứng kinh tế và xã hội đối với các cấu trúc nhân khẩu học đang thay đổi và già hóa dân số, bao gồm kết nối kiến thức và nghiên cứu, thúc đẩy xây dựng chính sách, nhân rộng các tổ chức dựa vào cộng đồng và hỗ trợ thiết kế hệ thống hướng tới già hoa khỏe mạnh, năng động, có giá trị và đảm bào cuộc sống cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Ông Eduardo Klien nhận bằng Khoa học chính trị và Kinh tế Quốc tế tại Hà Lan, Mỹ và Chile và bằng Thạc sỹ Kinh tế tại Đại học El Colegio De Chile.

Cùng chuyên mục