Ông Lương Quang Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế; Ủy viên dự khuyết ACAI

Thứ sáu, ngày 12/11/2021 08:28 PM (GMT+7)

Mr Dang

Thạc sỹ Lương Quang Đảng hiện là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Bộ Y tế. Ông nhận bằng cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội, cử nhân Chính trị (Cao cấp lý luận chính trị) tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và bằng thạc sỹ Khoa học Dân số tại Viện Khoa học Dân số Quốc tế, Mumbai, Ấn Độ. Ông Đảng có 15 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực dân số và trải qua các vị trí Thư ký Tổng cục trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Ông hiện là thành viên Hội đồng Khoa học của Tổng cục Dân số-KHHGĐ, giảng viên thỉnh giảng của Đại học Y Hà Nội và là Điều phối viên Quốc gia của Tổ chức Các đối tác Dân số và Phát triển-một tổ chức liên chính phủ với 27 quốc gia thành viên, Ủy viên dự khuyết Hội đồng ACAI

Cùng chuyên mục