Ông Ong Chun Yang, Phó Giám đốc phụ trách Già hóa thành công, Văn phòng Kế hoạch Tuổi già, Bộ Y tế Singapore

Thứ sáu, ngày 12/11/2021 08:22 PM (GMT+7)

Mr Chun Yang

Ông Ong Chun Yang, Phó Giám đốc phụ trách Già hóa thành công, Văn phòng Kế hoạch Tuổi già, Bộ Y tế Singapore nơi thúc đẩy phát triển và thực hiện các chương trình về Già hóa Thành công. Điều này bao gồm các sáng kiến già hóa năng động như các sáng kiến về sức khỏe và phúc lợi, học tập và tình nguyện của người cao tuổi, chương trình y học dự phòng, cũng như nghiên cứu các vấn đề liên quan đến già hóa.

Cùng chuyên mục