Phiên 2: ASEAN: Một cộng đồng Già hóa năng động

Chủ nhật, ngày 14/11/2021 05:27 PM (GMT+7)

Tên bài trình bày

File

Diễn giả

Công nghệ số trong bối cảnh già hóa dân số và vai trò của chính phủ

 

 

 

GS. Rintaro Mori

Chuyên gia về Già hóa dân số & Phát triển bền vữngUNFPA APRO

 

Già hóa dân số ASEAN: Cơ hội và thách thức

 

 

TS. Ngô Quỳnh An

Đại học Kinh tế Quốc dân

 

 

 

 

Người cao tuổi và đại dịch Covid-19: Tác động và Ứng phó

 

 

 

 

 

Ông Quyền Trần

Quản lý Chất lượng và Phát triển, Ban một xã hội cho mọi lứa tuổi Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi

 

 

 

 

Chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh đại dịch COVID-19: Kinh nghiệm & những sáng kiến từ Indonesia

 

 

 

 

Bs. Erna Mulati

Giám đốc Sức khoẻ Gia đình, Cục Y tế Công cộng, Bộ Y tế Indonesia.

Cùng chuyên mục