Phiên 3: ASEAN: Một cộng đồng Sáng tạo

Chủ nhật, ngày 14/11/2021 05:34 PM (GMT+7)

Tên bài trình bày

File

Diễn giả

Già hoá dân số: Cơ hội cho sự sáng tạo

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Ong Chun Yang

Phó Giám đốc phụ trách Già hóa thành công, Văn phòng Kế hoạch Tuổi già, Bộ Y tế Singapore

 

 

 

 

 

Ứng dụng phần mềm công nghệ Shealth trong chăm sóc người cao tuổi

 

 

 

BS. Nguyễn Xuân Trường

Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, TCDS

Cùng chuyên mục