Phiên 4: Xây dựng xã hội dân số già: Những bài học kinh nghiệm và sáng kiến từ Nhật Bản

Chủ nhật, ngày 14/11/2021 05:36 PM (GMT+7)

Tên bài trình bày

File

Diễn giả

 

Xây dựng xã hội dân số già tại Nhật Bản: Những bài học kinh nghiệm

 

 

Ông Shintaro NAKAMURA

Tư vấn cấp cao An sinh xã hội, JICA Tokyo, Nhật Bản

Những sáng kiến công nghệ trong xây dựng một xã hội dân số già của Nhật Bản

 

Bà. Kei Sugiyama

Tư vấn cấp cao MRI, Nhật Bản

 

 

Sáng kiến xây dựng mô hình chăm sóc tích hợp người cao tuổi dựa vào cộng đồng với vai trò nòng cốt cộng tác viên dân số tại Việt Nam

 

Ms. Makiko Kawabe

Tư vấn cấp cao MRI, Nhật Bản

Cùng chuyên mục