Phiên 5: Pannel discussion: Đồng hành cùng ASEAN vì một cộng đồng già hóa năng động, sáng tạo

Chủ nhật, ngày 14/11/2021 05:39 PM (GMT+7)

Sự ra đời và sứ mệnh của ACAI

 

 

Bs. Sakarn Bunnag

Giám đốc điều hành ACAI

Cùng chuyên mục