Phụ nữ Việt Nam: Xây dựng cộng đồng ASEAN thích ứng với già hóa dân số năng động

Thứ hai, ngày 22/11/2021 04:55 PM (GMT+7)

Già hóa dân số là một hiện tượng toàn cầu. Có thể nhận thấy, mỗi quốc gia trên thế giới đều đang chứng kiến sự tăng trưởng về cả quy mô và tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số.

Già hóa dân số là một hiện tượng toàn cầu, có thể nhận thấy, mỗi quốc gia trên thế giới đều đang chứng kiến sự tăng trưởng về cả quy mô và tỷ lệ người cao tuổi trong cơ cấu dân số. ASEAN hiện có hơn 45 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 7% tổng dân số ASEAN (năm 2019). Dự báo số người cao tuổi sẽ tăng lên là 132 triệu người, chiếm 16,7% tổng dân số ASEAN vào năm 2050.

Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn "già hóa" từ năm 2011 với tỷ lệ người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) chiếm 7% tổng dân số. Hiện nay, số người cao tuổi (trên 65 tuổi) là 7,4 triệu người, chiếm 7,7% tổng dân số. Nhóm dân số cao tuổi của Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên 22,3 triệu, chiếm 20,4% vào năm 2050. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh trên thế giới.

Năm 2020, các quốc gia thành viên ASEAN đã ký kết Hiệp định thành lập Trung tâm Tuổi già Năng động và Sáng tạo ASEAN (ACAI) như một sự chủ động thích ứng với già hóa dân số của ASEAN. Sứ mệnh chính của ACAI là hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc hoạch định, thực thi chính sách về già hóa năng động và sáng tạo thông qua việc cung cấp các thông tin, kiến thức và nâng cao năng lực cho các quốc gia thành viên.

Ông Suwit Wibulpolprasery, Chủ tịch Hội đồng ACAI nhấn mạnh: "Người cao tuổi ở mỗi một quốc gia đều đã tích lũy được những nguồn vốn xã hội, trí tuệ lớn và có thể cả nguồn tài chính nữa. Họ cần được coi là tài sản quan trọng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội. Chúng ta sẽ yêu cầu những đổi mới đáng kể về mặt xã hội và công nghệ để khai thác những tài sản quý giá này."

Già hóa dân số không những mở ra những cơ hội nhất định trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, du lịch… mà còn mang đến rất nhiều thách thức trên tất cả các lĩnh vực trong đó bao gồm chăm sóc sức khoẻ, an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Người cao tuổi là một trong những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất.

Hội thảo Quốc tế "Già hóa năng động, sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc người cao tuổi ASEAN" có sự tham gia của các đại biểu thuộc 10 quốc gia ASEAN và các đối tác theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, thảo luận về thực trạng và xu hướng già hóa trong khu vực ASEAN, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Hội thảo là một trong những sáng kiến, hoạt động đầu tiên của Việt Nam cũng như của ACAI nhằm hướng đến xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thích ứng với già hóa dân số năng động, khỏe mạnh và sáng tạo.

Hội thảo Quốc tế "Già hóa năng động, sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc người cao tuổi ASEAN" là một sáng kiến của Việt Nam, với vai trò Phó Chủ tịch ACAI. Hội thảo do Bộ Y tế tổ chức với sự phối hợp của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Chính phủ Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Mitsubishi.

Nguồn: Phụ nữ Việt Nam

https://phunuvietnam.vn/xay-dung-cong-dong-asean-thich-ung-voi-gia-hoa-dan-so-nang-dong-20211120080538776.htm

Cùng chuyên mục