TS. Ngô Quỳnh An Đại học Kinh tế Quốc dân

Thứ sáu, ngày 12/11/2021 08:24 PM (GMT+7)

c

TS. Ngô Quỳnh An, chuyên ngành đào tạo Kinh tế Lao động và Dân số, Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực tại Đại học Kinh tế quốc dân. Bà là giảng viên nhiều năm liền tại Bộ môn Dân số và Phát triển, nay là bộ môn Tâm lý, Xã hội học và Dân số, thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà có kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn chính sách trong lĩnh vực Dân số và Phát triển, Lao động và việc làm cho các đối tượng như thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi, bà cũng tham gia các dự án truyền thông thay đổi hành vi về SKSS cho VTN/TN, soạn thảo các tài liệu phục vụ đào tạo và công tác quản lý trong công tác dân số. Định hướng nghiên cứu trong tương lai tập trung vào lĩnh vực ứng dụng nhân khẩu học, tâm lý học và xã hội học trong kinh tế và quản lý nguồn nhân lực như nghiên cứu vai trò vốn xã hội, vốn tâm lý trong quản trị nhân lực và phát triển nguồn nhân lực; hoặc xây dựng năng lực tự chủ cho các nhóm đối tượng yếu thế như với Người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên trẻ để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng dân số tại Việt Nam.

Cùng chuyên mục