TS. SakarnBunnag, Giám đốc Viện Y học Lão khoa, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, Giám đốc điều hành ACAI

Thứ sáu, ngày 12/11/2021 08:21 PM (GMT+7)

Mr. Bunnag

Tiến sỹ Sakarn Bunnag hiện là Giám đốc Viện Y học Lão khoa. Ông cũng là người quản lý dự án thành lập Trung tâm Tuổi già năng động và sáng tạo ASEAN (ACAI), một tổ chức liên chính phủ của các quốc gia thành viên ASEAN. Ông hiện là Giám đốc điều hành ACAI.

Nhiệm vụ của Viện lão khoa là vận động chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho Bộ Y tế Thái Lan, nghiên cứu, đổi mới, phát triển mô hình dịch vụ y tế, đánh giá công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng y tế chăm sóc người cao tuổi tại Thái Lan.

Cùng chuyên mục