chính sách - các bài viết về chính sách, tin tức chính sách

Lồng ghép các yếu tố dân số vào kế hoạch phát triển là yêu cầu khách quan

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về...

Thực hiện phá thai an toàn, giảm tác động gây tổn hại đến tinh thần, sức khỏe, tính mạng của người được phá thai

Phá thai không an toàn, phá thai trái phép gây tổn hại đến tinh thần, sức khỏe, thậm chí đến...

Cần sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội, chung tay giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Nhiều năm qua, Việt Nam đang phải đối mặt với một vấn đề - lựa chọn giới tính thai nhi....

Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên

Từ năm 2006 đến nay, SRB của Việt Nam bắt đầu có xu hướng tăng đáng kể và hiện chưa có dấu...

Duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc - Yếu tố tiên quyết giúp đất nước phát triển nhanh, bền vững

Duy trì vững chắc mức sinh thay thế là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta, mang lại lợi...

Giải pháp khắc phục tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng

Việt Nam đã duy trì mức sinh thay thế hơn 15 năm qua nhưng hiện nay đang đối mặt với thực trạng...

Thực hiện mục tiêu "Duy trì mức sinh thay thế"

Ổn định quy mô dân số, khắc phục tình trạng chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối...

Xây dựng dự án Luật Dân số điều chỉnh toàn diện,đồng bộ các nội dung về quy mô,cơ cấu,phân bố và chất lượng DS

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Luật Dân số theo...

Mục đích, quan điểm xây dựng Luật Dân số và phạm vi, đối tượng áp dụng của Luật Dân số

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Luật Dân số theo...

Cần siết chặt quy định phá thai, nghiêm cấm loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính dưới mọi hình thức

Theo các nhà nghiên cứu, lựa chọn giới tính đã góp phần làm gia tăng tỷ lệ phá thai ở phụ...

largeer