chủ đề ngày dân số thế giới - các bài viết về chủ đề ngày dân số thế giới, tin tức chủ đề ngày dân số thế giới

Ngày Dân số thế giới 11/7/2022: Cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người

Nhân Ngày Dân số thế giới 11/7/2022, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đưa ra chủ đề: "Thế...

Thế giới 8 tỷ người: Cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người

Thay vì làm cho số lượng phục vụ cho hệ thống thì cần làm cho hệ thống phục vụ cho số...

Chủ đề và thông điệp tuyên truyền Ngày Dân số thế giới 11/7/2020

Chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7/2020: “Đẩy lùi Covid-19: Cách thức bảo vệ quyền và...

largeer