Công văn 361/TCDS-TTGD thông báo chủ đề và diễn giải nội dung Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2022

Thứ tư, ngày 29/06/2022 04:57 PM (GMT+7)

Công văn 361/TCDS-TTGD ngày 29/6/2022 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo chủ đề và diễn giải nội dung Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2022

Cùng chuyên mục

Quyết định số 118/QĐ-TCDS Ban hành Bảng điểm đánh giá công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022

Quyết định số 118/QĐ-TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Ban hành Bảng điểm...

Công văn 361/TCDS-TTGD thông báo chủ đề và diễn giải nội dung Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2022

Công văn 361/TCDS-TTGD ngày 29/6/2022 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo chủ...

Hướng dẫn nội dung truyền thông nhân Ngày Dân số thế giới 11/7/2022

Căn cứ công văn số 86/TCDS-TTGD ngày 22/02/2022 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) về việc...

Tải về

QĐ 694/QĐ-UBND Phê duyệt ĐA Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ CTVDS, GĐ, TE và NVYT thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Đề án Kiện...