Công văn số 207/TCDS-KHTC v/v Định hướng thực hiện công tác dân số năm 2023

Thứ Ba, 28/03/2023 02:42 PM (GMT+7)

Công văn số 207/TCDS-KHTC ngày 23/03/2023 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc định hướng công tác dân số năm 2023.

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 về công tác dân số được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, các Chương trình, đề án, kế hoạch về công tác dân số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình định hướng thực hiện công tác dân số năm 2023.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm: 

Vũ Phương Bảo Khanh

Cùng chuyên mục

Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 BCĐQG Dân số và Phát triển

Thông báo số 157/TB-VPCP ngày 11/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần...

QĐ 24/QĐ-CDS về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và CCTC của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Cung ứng dịch vụ DS

Quyết định số 24/QĐ-CDS ngày 29/01/2024 của Cục Dân số quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Thư mời Cộng tác viên tham gia thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn về Dân số năm 2023

Thư mời số 88/TM-TTTV ngày 01/6/2023 của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ, Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc...