Công văn số 207/TCDS-KHTC v/v Định hướng thực hiện công tác dân số năm 2023

Thứ Ba, 28/03/2023 02:42 PM (GMT+7)

Công văn số 207/TCDS-KHTC ngày 23/03/2023 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc định hướng công tác dân số năm 2023.

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 về công tác dân số được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, các Chương trình, đề án, kế hoạch về công tác dân số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình định hướng thực hiện công tác dân số năm 2023.

Thông tin chi tiết tại file đính kèm: 

Vũ Phương Bảo Khanh

Cùng chuyên mục

Công văn 3102/BYT-TCCB về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP

Công văn số 3102/BYT-TCCB ngày 23/05/2023 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chế...

QĐ về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu

Quyết định số 50/QĐ-TCDS ngày 10/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về...

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu, Tổng cục Dân số -...

Quyết định số 370/QĐ-TTg về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển

Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo...