Kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập tỉnh Thanh Hóa

Hiện nay, các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều và cần chú ý về chất lượng.

Chương trình kết hợp quân dân y ở vùng núi, hải đảo đã hiệu quả như thế nào?

Việc kết hợp quân dân y để chăm sóc bảo vệ sức khỏe là chủ trương của Nhà nước và đã mang lại những hiệu quả to lớn.

Người bệnh tâm thần phân liệt được quan tâm phục hồi chức năng

Phục hồi chức năng tâm thần phân liệt nhằm tạo cơ hội cho những bệnh nhân có cơ hội hòa nhập với xã hội.

Giữ vệ sinh an toàn thực phẩm – các biện pháp cụ thể

Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề toàn xã hội quan tâm và mỗi cá nhân đều cần phải nâng cao ý thức về vấn đề này.

Bệnh bạch hầu – sự nguy hiểm và cách phòng tránh

Bệnh bạch hầu đặc biệt được nhắc đến trong Chương trình Sức khỏe Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Tăng cường quan tâm đến các cơ sở y tế đề phòng lây nhiễm chéo covid - 19

Mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đã tạm thời lắng xuống nhưng các cơ sở vẫn hết sức chú tâm vấn đề lây nhiễm chéo.

Việt Nam quyết tâm giảm bằng được chỉ số yếu kém về dinh dưỡng

Hiện tại, tình trạng mất cân bằng chế độ dinh dưỡng tại Việt Nam đang ở mức cao. Vì vậy, việc tuyên truyền thông tin là rất...

Chiều cao thanh niên Việt Nam đã được cải thiện qua các năm

Chiều cao của thanh niên Việt Nam đã được cải thiện, đây là kết quả đáng mừng theo quyết định về Y tế - dân số của Thủ...

Việt Nam cùng chiến lược chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030

Đại dịch HIV/AIDS vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng nặng nề tới nòi giống quốc gia, cần có những chiến lược chấm dứt dịch bệnh...

Tăng cường lượng thực phẩm an toàn – đảm bảo sức khỏe nhân dân

Trong khi thực phẩm sạch và kém chất lượng khó phân biệt, công cuộc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm là rất cần thiết.