Ảnh Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo video clip "Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi"

Ngày 05/11/2021, Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ phát động...

Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi”

Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo video clip “Hiểu về S-Health - Bạn của người cao tuổi” được tổ chức vào lúc 10h30 ngày...