Giới thiệu Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Chủ Nhật, 08/12/2019 04:23 PM (GMT+7)

Một số thông tin giới thiệu Hội thảo Già hóa Dân số và Sức khỏe Người cao tuổi: Nghiên cứu dọc và Vai trò Cộng tác viên Dân số trong Chăm sóc Sức khỏe Người cao tuổi tại Cộng đồng diễn ra vào ngày 12/12/2019 tới đây.

1. Bối cảnh

Việt Nam đang ở giai đoạn già hóa dân số với tỷ trọng và số lượng người cao tuổi ngày càng tăng. Điều này đã đặt ra những thách thức lớn cho Việt nam trong việc thích ứng với già hóa dân số trong đó có bao gồm việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Kinh nhiệm các nước cho thấy, một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hiệu quả là dựa vào gia đình và cộng đồng với việc xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe không chuyên và bán chuyên (para-professional/ informal/ non professional care givers).

Ngành dân số đang có đội ngũ cộng tác viên dân số hùng hậu tại các thôn, xóm, bản, làng và hoàn toàn có thể trở thành đội ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chuyên hoặc bán chuyên tại các cộng đồng.

Trước bối cảnh già hóa dân số như vậy nhưng tại Việt Nam những thông tin số liệu về tình trạng sức khỏe người cao tuổi và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi nói chung và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng còn nhiều hạn chế. Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA-Nhật Bản) đã phối hợp với Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD-Việt Nam) tiến hành thực hiện Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe Người cao tuổi tại Việt Nam vào năm 2018 với sự tài trợ của ERIA. Nghiên cứu sẽ cung cấp những bằng chứng khoa học về tình trạng sức khỏe người cao tuổi Việt Nam, nhu cầu chăm sóc, chăm sóc y tế và các thông tin, số liệu quan trọng khác có liên quan.

Nhằm nâng cao vai trò, nhiệm vụ và năng lực của cộng tác viên dân số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và chia sẻ các kết quả chính từ Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe Người cao tuổi tại Việt Nam, Tổng cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA-Nhật Bản) và Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD-Việt Nam)  tổ chức Hội thảo Già hóa Dân số và Sức khỏe Người cao tuổi: Nghiên cứu dọc và Vai trò Cộng tác viên Dân số trong Chăm sóc Sức khỏe Người cao tuổi tại Cộng đồng.

2. Mục tiêu

- Cung cấp thông tin và bằng chứng về già hóa dân số, tình trạng sức khỏe người cao tuổi và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại châu Á và Việt Nam;

- Thảo luận vai trò, trách nhiệm và khả năng tham gia của Cộng tác viên Dân số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

3. Nội dung

- Tổng quan về thực trạng già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại châu Á và Việt Nam;

- Những kết quả chủ yếu từ Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe Người cao tuổi tại Việt Nam;

- Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng tại Việt Nam;

- Vai trò và khả năng tham gia của Cộng tác viên Dân số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng;

- Các yêu cầu và đào tạo Cộng tác viên Dân số để trở thành Nhân viên chăm sóc không chính thức.

4. Thời gian và Địa điểm

- Thời gian: Thứ Năm, ngày 12/12/2019

- Địa điểm: Khách sạn Lake Side, 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

5. Ngôn ngữ:  Tiếng Việt, tiếng Anh

6. Diễn giả/Người trình bày 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, Bộ Y tế, Việt Nam

- Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam

- Bà ANAMI Midori, Phó Giám đốc Văn phòng Hợp tác Y tế Toàn cầu, Ban Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Nhật Bản

- Ông Yasuhiro Yamada,  Trợ lý đặc biệt Chủ tịch Viện ERIA

- TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cán bộ Chương trình UNFPA

- GS.TS. Yasuhiko Saito, Đại học Nihon, Nhật Bản

- BS. Kitti Larpsombatsiri, Giám đốc Sức khỏe NCT, Cục Y tế, Bộ Y tế Công cộng, Thái Lan

- BS. Vũ Công Nguyên, Phó Viện trưởng Viện PHAD

- ThS. Lương Quang Đảng, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Tổng cục DS

Phạm Thanh Huyền

Cùng chuyên mục

Phát biểu của Phó Tổng cục trưởng TCDS tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe người cao tuổi

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế.

Phát biểu của ông Lương Quang Đảng tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Ông Lương Quang Đảng hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dân số - KHHGĐ

Ông Yasuhiro Yamada phát biểu tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe người cao tuổi

Ông Yasuhiro Yamada, Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch ERIA về các vấn đề tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam...

Phát biểu của bà Naomi Kitahara tại hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Dưới đây là phát biểu của bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam...

largeer