Giới thiệu Hội thảo Quốc tế thích ứng với Già hóa dân số

Thứ Sáu, 14/07/2017 03:15 PM (GMT+7)

Được sự cho phép của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC, Bộ Y tế (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) đã phối hợp với Ban Thư ký APEC tổ chức “Hội thảo Quốc tế Thích ứng với Già hóa dân số” trong 02 ngày, dự kiến ngày 17-18/7/2017 tại Hà Nội.

 

Nguyễn Đắc Xuân

Cùng chuyên mục

Giới thiệu Hội thảo Quốc tế thích ứng với Già hóa dân số

Được sự cho phép của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC, Bộ Y tế (Tổng cục Dân số -...

[Theo dòng sự kiện - APEC 2017] - Phỏng vấn Bà Britta Bear

Hội thảo Quốc tế thích ứng với già hóa dân số