Phát biểu của ông Lương Quang Đảng tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Ông Lương Quang Đảng hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dân số - KHHGĐ

Ông Yasuhiro Yamada phát biểu tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe người cao tuổi

Ông Yasuhiro Yamada, Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch ERIA về các vấn đề tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV), Viện nghiên...

Bà ANAMI Midori phát biểu tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe người cao tuổi

Bà ANAMI Midori hiện là Phó Giám đốc, Văn phòng Hợp tác Y tế Toàn cầu, Phòng Quốc tế, Ban Thư ký Bộ trưởng, Bộ Y tế, Lao động và...

Phát biểu của bà Naomi Kitahara tại hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Dưới đây là phát biểu của bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tại Hội thảo Già...

Nâng cao vai trò của CTV dân số trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng

Hội thảo Già hóa dân số và sức khỏe người cao tuổi: Nghiên cứu dọc và vai trò cộng tác viên dân số trong chăm sóc sức khỏe...

Lý lịch khoa học diễn giả tham gia Hội thảo Già hóa dân số và sức khỏe người cao tuổi

Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi: Nghiên cứu dọc và Vai trò Cộng tác viên Dân số trong Chăm sóc Sức khỏe...

TÀI LIỆU Hội thảo Già hoá dân số và sức khoẻ người cao tuổi - WORKSHOP DOCUMENT

Ngày 12/12/2019, Tổng cục Dân số - KHHGĐ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á...

Video giới thiệu Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Kinh nghiệm từ các quốc gia khác cho thấy, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng là một hoạt động mang lại hiệu...

Chương trình Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi: Nghiên cứu dọc và Vai trò Cộng tác viên Dân số trong Chăm sóc Sức khỏe...

Giới thiệu Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Một số thông tin giới thiệu Hội thảo Già hóa Dân số và Sức khỏe Người cao tuổi: Nghiên cứu dọc và Vai trò Cộng tác viên Dân số...