Ảnh Hội thảo Nâng cao sức khỏe người di cư Việt Nam

Hội thảo Tổ chức ngày 07/7/2020 tại Hà Nội

WORKSHOP DOCUMENT - TÀI LIỆU Hội thảo khởi động Chương trình Nâng cao sức khỏe Người di cư Việt Nam

Ngày 07/7/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (GOPFP), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và...

Video Giới thiệu Hội thảo Khởi động Chương trình Nâng cao Sức khỏe Người Di cư Việt Nam

Hội thảo Khởi động Chương trình Nâng cao Sức khỏe Người Di cư Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 7/72020 tại thành phố Hà Nội nhằm...

Lý lịch khoa học diễn giả tham gia Hội thảo Khởi động Chương trình Nâng cao Sức khỏe Người Di cư Việt Nam

Hội thảo là dịp để các cơ quan liên quan, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng trao...

Giới thiệu/Concept Note HỘI THẢO Khởi động Chương trình Nâng cao Sức khỏe Người Di cư Việt Nam

Hồ sơ Di cư Việt Nam 2016 của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho thấy, năm 2016 cả nước có gần 6 triệu lượt người Việt Nam xuất...

Chương trình Hội thảo Khởi động Chương trình Nâng cao Sức khỏe Người Di cư Việt Nam

Hội thảo là dịp để các cơ quan liên quan, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước cùng trao...