Lâm Đồng thực hiện tuyên truyền, giáo dục giới tính cho thanh niên

Thứ Ba, 29/11/2022 02:10 PM (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn- Hội và phong trào thanh niên năm 2022, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã ban hành infographic tuyên truyền, giáo dục giới tính cho thanh niên.

Trong Chương trình này, Tỉnh Đoàn đã nhấn mạnh vào 5 nội dung tuyên truyền, giáo dục chính như sau:

- Luật Bình đẳng giới: Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới.

- Nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới: Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới; Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới; Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới; Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật; Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân.

images2414565_T_a_hinh_1_17

- Bình đẳng giới trong các mặt của đời sống - xã hội như: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa , thể thao du lịch, y tế và bình đẳng giới trong gia đình.

- Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới

- Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Đồng thời, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã in ấn hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền để phát cho các huyện, thành phố nhằm tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào, dân tộc thiểu số.

Vũ Phương Dung

Cùng chuyên mục

Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Những năm qua, tình trạng tảo hôn tập trung vẫn còn xuất hiện ở một số huyện có đông đồng bào dân tộc...

Thông điệp truyền hình Ngày tránh thai thế giới 26/9 năm 2023

Ngày tránh thai thế giới 26/9 có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong...

Ấn Độ thông qua luật dành 1/3 ghế Hạ viện cho phụ nữ

Quốc hội Ấn Độ vừa thông qua một dự luật mang tính bước ngoặt: dành1/3 số ghế trong Hạ viện và Hội đồng...

Cao Lộc (Lạng Sơn) Tôn vinh cá nhân tiêu biểu, chia sẻ những mô hình hay về tuyên truyền bình đẳng giới

Rất nhiều chị em phụ nữ làm công tác Hội, bình đẳng giới trên địa bàn huyện miền núi, biên giới Cao Lộc...