Lý lịch khoa học diễn giả tham gia Hội thảo Già hóa dân số và sức khỏe người cao tuổi

Thứ Tư, 11/12/2019 01:09 PM (GMT+7)

Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi: Nghiên cứu dọc và Vai trò Cộng tác viên Dân số trong Chăm sóc Sức khỏe Người cao tuổi tại Cộng đồng sẽ diễn ra vào ngày 12/12/2019 tại TP Hà Nội.

 Dưới đây là lý lịch khoa học của các diễn giả tham gia Hội thảo. 

Diễn giả/ Speaker

Lý lịch khoa học/Biodata
NTNLan

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Việt Nam

Mrs. Nguyen Thi Ngoc Lan

Deputy Director General of The General Office for Population and Family Planning (GOPFP), Ministry of Health, Viet Nam

 
1Naomi Kitahara Photo

Bà Naomi Kitahara

Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam

Ms. Naomi Kitahara

UNFPA Representative in Viet Nam

 
 
LQDang

Ông Lương Quang Đảng

Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế

Mr. Luong Quang Dang

Deputy Director of Personnel Department, General Office for Population and Family Planning, Ministry of Health.

 
 
Kitty

BS. Kitti Larpsombatsiri

Giám đốc Sức khỏe Người cao tuổi, Cục Y tế, Bộ Y tế Cộng đồng, Thái Lan.

Mr. Kitti Larpsombatsiri

Director of Bureau of Elderly Health, Department of Health, Ministry of Public Health, Thailand

 
 
NB

ANAMI Midori

Phó Giám đốc, Văn phòng Hợp tác Y tế Toàn cầu, Phòng Quốc tế, Ban Thư ký Bộ trưởng, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Nhật Bản

Ms. ANAMI Midori

Deputy Director, Office of Global Health Cooperation, International Affairs Division, Minister’s Secretariat, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan

 
 
NTNQuynh

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Cán bộ chương trình, UNFPA

Ms. Nguyen Ngoc Quynh

Officer, UNFPA

 
 
Yamada

Ông Yasuhiro Yamada

Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch ERIA về các vấn đề tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV), Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA)

Mr. Yasuhiro Yamada

Special Assistant to the President of ERIA on CLMV Affairs, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)

 
 
osuke

TS. Osuke Komazawa

Cố vấn đặc biệt cho chủ tịch về Chính sách chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn, Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á

Mr. Osuke Komazawa

Special Advisor to the President for Healthcare and Long-term Care Policy for Economic Research Institute for ASEAN and East Asia or ERIA

 
 
Vu Cong Nguyen

Ông Vũ Công Nguyên

Phó Viện trưởng Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Mr. Vu Cong Nguyen

Deputy Director of Institute of Population, Health and Development (PHAD) 

 
Saito

Ông Yasuhiko Saito

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Dân số, Đại học Nihon, Nhật Bản

Mr. Yasuhiko Saito

College of Economics and Population Research Institute at Nihon University, Tokyo, Japan 

 
 
Phạm Thanh Huyền

Cùng chuyên mục

Phát biểu của Phó Tổng cục trưởng TCDS tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe người cao tuổi

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế.

Phát biểu của ông Lương Quang Đảng tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Ông Lương Quang Đảng hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Dân số - KHHGĐ

Ông Yasuhiro Yamada phát biểu tại Hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe người cao tuổi

Ông Yasuhiro Yamada, Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch ERIA về các vấn đề tại Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam...

Phát biểu của bà Naomi Kitahara tại hội thảo Già hóa dân số và Sức khỏe Người cao tuổi

Dưới đây là phát biểu của bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam...