GS. TS Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Dân số,Gia đình và Trẻ em

Thứ tư, ngày 24/11/2021 02:53 PM (GMT+7)

Thay Cu

GS. TS Nguyễn Đình Cử nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội,Đại học KTQD. Hiện nay là Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Dân số,Gia đình và Trẻ em. Năm 1988, ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế Dân số và Dân số học tạiTrường Đại học quốc gia Mat x cơ va mang tên Lô mô nô xốp thuộc Liên xô cũHướng nghiên cứu chính của ông là Dân số và phát triển.

GS Nguyễn Đình Cử đã viết 36 cuốn sách, công bố 52 bài báo khoa học, chủnhiệm, đồng chủ nhiệm và tham gia nghiên cứu 24 đề tài khoa học về dân số. Ôngcó nhiều công trình nghiên cứu về di dân. Đặc biệt, năm 2006, với sự tài trợ củaUNFPA, ông là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về Di dân và sức khỏe và đã công bốcuốn sách Di dân và sức khỏe.

Cùng chuyên mục