Hội thảo triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư và Chương trình sức khỏe người di cư Việt Nam

Thứ bảy, ngày 27/11/2021 10:46 AM (GMT+7)

Ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư và chương trình sức khỏe người di cư Việt Nam. Hội thảo do Bộ Y tế tổ chức với sự phối hợp của Phái đoàn Di cư Quốc tế tại Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới.

Hội thảo nhằm giới thiệu Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư Hợp pháp, An toàn và Trật tự của Bộ Y tế, lấy ý kiến đóng góp vào việc xây dựng Chương trình sức khỏe người di cư tại Việt Nam, thúc đẩy sự hợp tác tiềm năng giữa các bên có liên quan trong việc nâng cao sức khỏe người di cư nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay.

Cùng chuyên mục