Ông Nguyễn Doãn Tú Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, Bộ Y tế, Trưởng Nhóm kỹ thuật Sức khoẻ Người di cư VN

Thứ tư, ngày 24/11/2021 02:45 PM (GMT+7)

Dr Tu

Ông Nguyễn Doãn Tú

Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Việt Nam

Trưởng Nhóm kỹ thuật Sức khoẻ Người di cư Việt Nam

Ông Nguyễn Doãn Tú hiện là Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng ACAI. Ông lấy bằng Bác sỹ Y khoa tại Đại học Y Hà Nội và có bằng Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý công của Đại học Solvay và Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông từng tham gia nhiều khóa đào tạo về quản lý quốc tế y tế, khoa học dân số tại Đại học Exeter (Anh), Học viện Karolinska (Thụy Điển), Viện Khoa học Dân số Quốc tế (Ấn Độ). Ông đã từng công tác tại Bệnh viện SaintPaul Hà Nội, Vụ Chính sách, Kế hoạch và Tài chính, Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế. Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong việc hoạch định chính sách, chương trình y tế, dân số và phát triển, trong đó bao gồm lĩnh vực già hoá dân số và chăm sóc người cao tuổi cũng như việc tổ chức thực hiện và quản lý chương trình.

Cùng chuyên mục