Tài liệu Hội thảo

Thứ tư, ngày 24/11/2021 03:03 PM (GMT+7)

Tên bài trình bày

File

Diễn giả

Tổng quan kế hoạch triển khai Thoả thuận toàn cầu về di cư -GCM tại Việt Nam

 

Bà Phan Thị Minh Giang

Trưởng phòng Di cư Quốc tế, Cục lãnh sự,

Bộ Ngoại giao

Kế hoạch triển khai Thoả thuận toàn cầu về di cư-GCM của Bộ Y tế

 

Vụ Hợp tác Quốc tế,

Bộ Y tế

Di cư và sức khỏe người di cư tại Việt Nam: tổng quan thực trạng và thách thức

GS. Nguyễn Đình Cử

Viện Dân số Gia đình và Trẻ em

Dự thảo Chương trình Sức khỏe Người di cư tại Việt Nam

Ông Lương Quang Đảng

Vụ trưởng Vụ TCCB

Tổng cục Dân số, BYT

Tổng quan về lao động di cư Việt Nam ra nước ngoài

 

Cục Quản lý Lao động Ngoài nước,

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Kết quả nghiên cứu Tiếp cận thông tin chính xác và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động Việt Nam di cư tại nước ngoài trong đại dịch COVID-19

TS. Aiko Kaji

Chuyên gia của IOM

Cùng chuyên mục