Tăng cường chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi cho di cư an toàn, hợp pháp và trật tự

Thứ hai, ngày 13/12/2021 11:17 AM (GMT+7)

Sáng nay (25/11), tại Hà Nội, Hội thảo Triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư và xây dựng chương trình sức khỏe người di cư Việt Nam đã được khai mạc. Hội thảo do Bộ Y tế tổ chức với sự phối hợp của Phái đoàn Di cư Quốc tế tại Việt Nam (IOM), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

 Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, đoàn thế, người di cư, người sử dụng lao động, người làm công tác y tế- dân số theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư Hợp pháp, An toàn và Trật tự (GCM) của Bộ Y tế, lấy ý kiến đóng góp vào việc xây dựng Chương trình sức khỏe người di cư tại Việt Nam, thúc đẩy sự hợp tác tiềm năng giữa các bên có liên quan trong việc nâng cao sức khỏe người di cư nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay.

Bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Doãn Tú- Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết: Di cư là một hiện tượng mang tính toàn cầu. Trên thế giới hiện có khoảng 272 triệu người di cư trong tổng dân số hơn 7 tỷ người. Hai phần ba trong tổng số người di cư là lao động di cư. Tại Việt Nam, với khoảng 98 triệu người, Việt Nam là quốc gia có quy mô dân số đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 châu Á và thứ 3 cộng đồng ASEAN. Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với 65,4 triệu người trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi), chiếm 68,0% tổng dân số. Số lượng dân số trong độ tuổi lao động lớn, mang đến nhiều lợi thế cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nhưng cũng tác động đến các dòng di cư tại Việt Nam.

“Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người di cư. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 đã nhấn mạnh bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó có dịch vụ y tế-dân số”, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số nhấn mạnh.

Nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện, đa ngành, tối ưu hóa lợi ích của di cư, đồng thời giảm thiểu những rủi ro của quá trình này, Liên hợp quốc đã thông qua Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự. Ngày 20/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc. Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5608/QĐ-BYT để triển khai Thỏa thuận này trong lĩnh vực y tế.

Người di cư khỏe mạnh là lực lượng lao động quan trọng góp phần phát triển kinh tế- xã hội đất nước, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa. Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người di cư là sự tổng hòa các mối quan hệ, hợp tác giữa các bên có liên quan. Tháng 5/2021, Bộ Y tế đã thành lập Nhóm Kỹ thuật Sức khỏe Người Di cư Việt Nam với sự tham gia của các bộ, ngành, các cơ quan của Liên hợp quốc. Mục tiêu chính của Nhóm là hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, chia sẻ, kết nối giữa các bên có liên quan trong việc xây dựng các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến sức khỏe người di cư trong lĩnh vực y tế-dân số.

Tối ưu hóa lợi ích tổng thể của di cư

Bà Mihyung Park- Trưởng Phái đoàn Di cư Quốc tế tại Việt Nam cho biết: “Thỏa thuận Toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM) lấy sức khỏe người di cư làm ưu tiên xuyên suốt với việc đề cập đến vấn đề sức khỏe và tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe trong một số mục tiêu của thỏa thuận. Cùng với Chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc và Nghị quyết của Hội đồng Y tế thế giới, việc thực hiện Thỏa thuận toàn cầu mang đến cơ hội to lớn trong việc nâng cao sức khỏe người di cư và thúc đẩy các quan hệ đối tác cũng như chính sách đa ngành có liên quan”.

Trong Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã thống nhất các mục tiêu chung trong việc quản lí mọi khía cạnh của di cư quốc tế. GCM là thỏa thuận không ràng buộc bao gồm 23 mục tiêu nhằm quản lý di cư tốt hơn tại các cấp địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Thỏa thuận Toàn cầu này đưa ra tầm nhìn 360 độ về di cư quốc tế và thừa nhận cần có tiếp cận toàn diện để tối ưu hóa lợi ích tổng thể của di cư, đồng thời giải quyết các rủi ro và thách thức cho cá nhân và cộng đồng nước phái cử, quá cảnh và tiếp nhận. Không quốc gia nào có thể tự giải quyết những thách thức cũng như cơ hội của di cư toàn cầu này. Với cách tiếp cận toàn diện, các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho di cư an toàn, hợp pháp và trật tự, đồng thời giảm tỉ lệ và tác động tiêu cực của di cư trái phép thông qua hợp tác quốc tế và kết hợp các biện pháp được đưa ra trong Thỏa thuận toàn cầu này.

Người di cư khỏe mạnh là lực lượng lao động quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội của cả nước tiếp nhận và nước phái cử. Bên cạnh đó, giải quyết các vấn đề sức khỏe của người di cư và gia đình của họ là quyền cơ bản của con người. Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc sống lành mạnh cho người di cư và xã hội.

Bộ Y tế Việt Nam đã cam kết thực hiện Nghị quyết 70.15 được Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5/2017 về Tăng cường sức khỏe cho người tị nạn và người di cư. Để thực hiện Nghị quyết WHA, năm 2019, Bộ Y tế, Tổ chức Di cư Quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới đã phối hợp thực hiện nghiên cứu phân tích thực trạng sức khỏe người di cư tại Việt Nam nhằm xác định nhu cầu, khoảng trống và ưu tiên để lập kế hoạch cho tương lai.

Dựa trên các khuyến nghị từ phân tích thực trạng sức khỏe người di cư, Bộ Y tế, IOM và WHO đang xây dựng kế hoạch hành động về sức khỏe người di cư Việt Nam. Việc thực hiện kế hoạch hành động về sức khỏe người di cư sẽ góp phần thúc đẩy khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người di cư ở Việt Nam bằng cách đưa ra các chính sách và tạo ra các dịch vụ y tế đáp ứng được nhu cầu của người di cư.

Quang Hùng

Nguồn: http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/vi/tin-chi-tiet-tang-cuong-cham-soc-suc-khoe-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-di-cu-an-toan-hop-phap-va-trat-2bb2cc2c.aspx

Cùng chuyên mục