Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số phát triển trong tình hình mới

Thứ Ba, 28/08/2018 12:00 AM (GMT+7)

Ngày 24/8, tại Vĩnh Phúc, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình đã tiến hành Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển giai đoạn 2018 – 2025. Hội thảo đã tập trung nhấn mạnh việc chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm rõ mối quan hệ hữu cơ giữa dân số và phát triển; ưu tiên triển khai các nhiệm vụ khoa học trong tình hình mới.

Tham dự Hội thảo có TS Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, ông Nguyễn Văn Tân, nguyên Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ; GS.TS Nguyễn Đình Cử, Viện nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em; hàng chục các đại biểu là các chuyên gia dân số đến từ các viện nghiên cứu và nhóm trường đại học cùng lãnh đạo 11 Chi cục DS-KHHGĐ khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Lê Cảnh Nhạc nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác DS-KHHGĐ bước đầu đã đạt được những thành tựu to lớn từ đó góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đưa chất lượng dân số trên cả nước ngày càng đi lên. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế sớm 10 năm so với mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VI đề ra, trong sự chuyển dịch về cơ cấu dân số đã có những dấu hiệu tích cực đồng thời chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng theo TS Lê Cảnh Nhạc, công tác dân số hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các cấp và toàn thể nhận dân. Mặc dù chúng ta đã kiểm soát được mức sinh trên cả nước nhưng tỷ lệ này lại chưa có sự đồng đều, biến động hết sức phức tạp giữa các vùng miền.

Về cơ cấu dân số, thách thức nổi lên lớn nhất đó chính là thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tỷ số giới tính khi sinh vẫn mức cao: 112 trẻ em trai/100 trẻ em gái.

Chính những vấn đề đặt ra của ngành Dân số như vậy, hội thảo đã xác định rõ ràng: công tác dân số phải chú trọng giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số. Đặc biệt ngành dân số cần thực hiện các chính sách đẻ có thể đảm bảo phối hợp qua lại với phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhiệm vụ trọng tâm về duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên cần được công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương đặc biệt quan tâm.

Cuối cùng, việc nhanh chóng tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững, …được xem là nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Dân số cần thực hiện trong tình hình mới.

 

System