ngày dân số thế giới 2022 - các bài viết về ngày dân số thế giới 2022, tin tức ngày dân số thế giới 2022

Ngày Dân số thế giới 11/7/2022: Cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người

Nhân Ngày Dân số thế giới 11/7/2022, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đưa ra chủ đề: "Thế...

Thế giới 8 tỷ người: Cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa chọn cho tất cả mọi người

Thay vì làm cho số lượng phục vụ cho hệ thống thì cần làm cho hệ thống phục vụ cho số...

largeer